מוצרי קוסמטיקה טבעיים

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – מוצרי קוסמטיקה טבעית ישראלית

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – מוצרים טבעיים הם מוצרים המיוצרים בחקלאות אורגנית, לפי התקנים שנקבעו לחקלאות זו במדינות השונות, המגבילים את סוגי החומרים שניתן להשתמש בהם בתהליכי ייצור המזון, להזנת בעלי חיים, לחיטוי, לדישון, להדברת מזיקים וכדומה.

ההגבלות באו לצמצם שימוש בחומרים ושיטות המאפיינים חקלאות מתועשת מודרנית, כגון דשן סינתטי והנדסה גנטית. מזון אורגני או טבעי משווק כמזון טבעי יותר ובריא יותר, ויש המעדיפים אותו על תוצרת חקלאית רגילה.

בכתבה זאת נתמקד במוצרי קוסמטיקה טבעיים במאה אחוז שמיוצרים וניתנים לרכישה בישראל.

מוצרי קוסמטיקה טבעיים
מוצרי קוסמטיקה טבעיים

ההיסטוריה של חקלאות טבעית/אורגנית

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – ההיסטוריה של החקלאות האורגנית היא גם חלק מהיסטוריה של התנועה האורגנית, שהחלה את דרכה כקבוצות חקלאים ומדענים עד להפיכתם לגופים חברתיים–צרכניים.

תנועה זאת מתנגדת לתיעוש החקלאות מבחינה חברתית ומבחינה מסחרית, ומצדדות בטובת הצרכנים, רק כאשר ניתן היה להבדיל באופן משמעותי בין שיטות העיבוד, קיבלה תנועה זאת משמעות מיוחדת בעיני הציבור הרחב.

ב-40 השנים הראשונות של המאה ה-20 התחוללו התפתחויות משמעותיות בכל הקשור במחקר הביוכימי ובהנדסה הכימית אשר גרמו לשינויים משמעותיים בחקלאות עם הגברת השימוש בחומרי דלק טבעי, התחיל עידן חדש של תנופת התפתחות של כלים חקלאיים כגון קומביינים, טרקטורים שונים, וכלי עזר רבים ומחקרים רבים עסקו בהשבחת מינים והביאו ליצירת זנים חדשים של זרעים, תהליכי ייצור חדשים של תרכובות חנקן שהיו ידועות עוד מאמצע המאה ה-19, הוזילו באופן משמעותי את השימוש בתרכובות אלו לדישון.

שוק העבודה החקלאי

כל אלו שינו באופן מהותי את שוק העבודה החקלאי: בארצות הברית בשנת 1901 היו כ-600 טרקטורים, ובשנת 1950 היו כבר כ-3,000,000.
אם כיום היחס בין כל עובד חקלאות לכמות המזון לאדם היא 1 עובד ל-100 בני אדם, בשנת 1900 היחס בין כל עובד חקלאות לכמות המזון לאדם הייתה 1 עובד ל-2.5 בני אדם.

שטחי העיבוד גדלו תוך התמקצעות בתחומים ספציפיים לכל משק לשימוש יעיל בכלים החקלאיים שלו.
בראשית המאה ה-20 היה בוטנאי בארצות הברית בשם פ.ה. קינג, אשר נסע לסין, קוריאה ויפן כדי ללמוד שיטות עיבוד ודישון מסורתיות וגם שיטות גידול כלליות הנהוגות במדינות אלו, הוא פרסם בשנת 1911 את ממצאיו בספר הנקרא Farmers of Forty Centuries.
קינג לא החשיב עצמו כחלק מהתנועה שדגלה בחקלאות אורגנית, אך היווה ללא ספק השראה לרבים מהתנועה בארצות הברית במשך שנים רבות לאחר מכן.

בבריטניה החלו להתנגד מספר אנשים לשיטות עיבוד אלו עוד בשנות ה-20.
אבי החקלאות האורגנית המודרנית, סר אלברט הווארד (בריטי), תיעד שיטות עיבוד מסורתיות והגיע למסקנה ששיטות אלו היו טובות מאלו המודרניות. הוא תיעד שיטות אלו בספר שהתפרסם בשנת 1940 הנקרא: An Agricultural Testament, שהשפיע רבות על חקלאים ומדענים בתקופה זו.

פיתוח שיטת גידול לדגנים

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – בשנת 1939, בהשפעת סר הווארד, ערכה ליידי איב בלפור ניסוי באנגליה, שהיה הניסוי ההשוואתי הראשון, שהשווה בין חקלאות קונבנציונלית לבין חקלאות אורגנית, ממצאי הניסוי פורסמו בספר The Living Soil.

ספר זה היווה בסיס לארגונים רבים שתמכו בשיטות הגידול האורגניות. האדם שהטביע את המושג "חקלאות אורגנית" הוא לורד נורת'בורן בספרו Look To The Land, שפורסם בשנת 1940, בו הוא תיאר גישה חקלאית הוליסטית כוללנית מאוזנת.

ביפן, המיקרוביולוג מאסנובו פוקואוקה שחקר את הקשר בין הקרקע ופתולוגיה של צמחים, החל להטיל ספק בגישת החקלאות המודרנית, הוא עזב את משרתו כחוקר בתחילת שנות ה-40 וחזר לחוות משפחתו, שם הקדיש כ-30 שנים לפיתוח שיטת גידול לדגנים. שיטה זו דוגלת במינימום התערבות של החקלאי בתהליך הגדילה של הצמח, שיטה זו מוכרת כיום, כשיטת פוקואוקה.

מערכות השקיה, דישון וקטילת מזיקים

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – התקדמות הטכנולוגיות במשך מלחמת העולם השנייה זרזו המצאת המצאות חדשות בתחום החקלאות, בעיקר בכל הקשור במכאניקה, כולל מערכות השקיה, דישון וקטילת מזיקים. מוצרים כימיקלים אשר הופקו והיו בשימוש רב במהלך המלחמה היוו בסיס לשימושים חקלאיים.

לדוגמה, אמוניום ניטראט, שהיה מרכיב בייצור תחמושת בעת המלחמה, כעת היה מקור לחנקן. בתקופה זו התחיל ייצור קוטל המזיקים הידוע די די טי (DDT), שהשימוש בו נעשה כנגד חרקים נשאי מחלות, על ידי ריסוס אזורים נרחבים מאוד.

במקביל, פיתוחים מכניים של כלי העבודה אפשרו לחקלאי היחיד לעבד חלקות אדמה גדולות יותר, שטחי העיבוד גדלו והחווה קיבלה את הצורה שאנו מכירים כיום. כספים רבים הושקעו על ידי יזמים פרטיים אמריקאיים למימון מחקרים שתרמו לפיתוח זנים חדשים לגידול, לפיתוח חומרים כימיים להגברת שליטת החקלאי על הגידולים ולפיתוח מערכות השקיה ענקיות ובניית כלי עבודה חקלאיים משוכללים בכל רחבי העולם.

במשך שנות ה-50 היו מדענים שהתעניינו בחקלאות בת קיימא, אך המגמות העיקריות הוא בפיתוחים הטכנולוגיים ובפיתוחים הביוכימיים. בארצות הברית ג'.י. רודייל הפיץ את מושגי החקלאות האורגנית ושיטות העיבוד, בייחוד בתחום הגינון הביתי.

חקלאות אורגנית

בשנת 1962, הוציאה רחל קרסון (מדענית חשובה שהייתה ידועה באהדתה לנושאי שימור הטבע) לאור את ספרה האביב הדומם ובו תיעדה את ההשפעות השליליות של ה-DDT על קוטלי מזיקים טבעיים, ועל איכות הסביבה.

הספר שהפך לרב מכר, היווה גורם משפיע ביותר להפסקת השימוש על ידי השלטונות האמריקאיים ב-DDT בשנת 1972. עד היום, היא נחשבת בין החלוצות החשובות של תנועות לאיכות ושימור הסביבה בכל העולם.

בשנות ה-70, תנועות כלל-עולמיות למען הסביבה הביאו את החקלאות האורגנית למוקד התעניינות הציבור, כך גדלה ההבחנה בין גידולים קונבנציונליים וגידולים אורגניים, תוך מיצוב החוות האורגניות בפרסומות כגון "Know Your Farmer, Know Your Food".

בשנת 1975 פרסם פוקוקאה את ספרו One Straw Revolution שהיה רב השפעה בחקלאות בכל רחבי העולם, גישתו לגידולי דגנים בחלקות קטנות תוך שמירה קפדנית על המערכת האקולוגית של החווה עם התערבות מינימאלית של החקלאי עצמו.

בשנות ה-80, ארגוני צרכנות בכל העולם החלו ללחוץ על גופי ממשל להשתתת נהלים ותקנים למוצרים אורגניים, תקנים אלו הלכו והתפתחו במשך שנות ה-90, בו הלכו וגדלו החוות החקלאיות העוסקות בגידולים אורגניים תוך גידול של 20% בכל שנה, בהתאם לגידול בדרישת הלקוחות.

ציבור לקוחות אלו מזוהה עם שמירה על איכות ובטיחות המוצרים, תוך הסתייגות מנזקי החקלאות הקונבנציונלית על הסביבה, מגמת הגידול בשוק האורגני נמשכת עד היום וממשיכה לצמוח ככל שהאוכלוסייה הופכת להיות מודעת יותר ויותר בנוגע לסגולות של מוצרים טבעיים.

מוצרי קוסמטיקה טבעיים

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – המילה קוסמטיקה נובעת מן המילה היוונית κοσμητικὴ τέχνη kosmetikē tekhnē, כלומר "טכניקה של לבוש וקישוט", מ κοσμητικός (kosmētikos), "מיומן בהזמנה או סידור"  וכי מ κόσμος (קוסמוס), כלומר בין היתר "סדר" ו "קישוט".

קוסמטיקה טבעית נמצאת כבר בשימוש במשך אלפי שנים. היעדר הרגולציה של ייצור ושימוש בקוסמטיקה הוביל לתופעות לוואי שליליות, עיוותים, עיוורון ואפילו מוות לאורך הדורות. דוגמאות לכך הן השימוש הנפוץ ב- ceruse (עופרת לבנה), כדי לכסות את הפנים במהלך הרנסנס, ואת העיוורון שנגרם על ידי המסקרה Lash Lure במהלך המאה ה -20. קוסמטיקה (בעברית: תמרוקים), היא מכלול כלים וטיפולים לטיפוח המראה של הגוף, ובפרט טיפוח העור, שיער הראש והציפורניים.

מוצרי קוסמטיקה אורגניים

מוצרי קוסמטיקה אורגניים הם מוצרי קוסמטיקה טבעיים המכילים בעיקר מרכיבים מן הצומח, שאינם מכילים מרכיבים מסוכנים (בעיקר חומרים משמרים, תוצרי נפט), מרכיבים מן החי ומרכיבים שנוסו על בעלי חיים. מוצרים אורגניים אינם אמורים להכיל חומרים מן החי משום שאין בהם כל צורך, ומשום שכדי שניתן יהיה לעבוד איתם, עוברים מרכיבים אלה תהליך של בידוד החומר, ומוצר מעובד אינו יכול להיחשב אורגני או טבעי.

אין די בכך שמוצר קוסמטיקה יכיל חומר גלם טבעי, יש צורך לשמור על חומר הגלם בתהליך הייצור ושיטות ייצור מסוימות אסורות בשימוש. בנוסף, יצרני קוסמטיקה טבעית אינם אמורים לפגוע בסביבה, חלקם אף משקיעים מאמצים מיוחדים בטיפוח החקלאים המגדלים עבורם צמחים ו/או באריזת המוצרים באריזות ידידותיות לסביבה.

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – שוק הקוסמטיקה הוא מהשווקים הרווחיים והדינמיים בארץ ומגלגל יותר ממיליארד וחצי שקלים מדי שנה בשנה, כך לפי כתבה שפורסמה ב"כלכליסט". התשוקה ליופי ולנעורים והרצון לשמר תחושת רעננות וזוהר אם אכן ניחנו בהם, משחקים תפקיד מרכזי בפריטה על מיתרי הגיל והחיצוניות של הצרכנים.

מוצרי קוסמטיקה המשווקים כ"טבעיים" אכן פונים אל מיתרי הרגש – משום שהם מציעים לנו להתנתק מהעולם המתועש והקפיטליסטי ולחיות בהרמוניה עם הסביבה והטבע. הקוסמטיקה הביתית הטבעית, שנשענת על מלאכות מסורתיות או על פסי ייצור צנועים, מבקשת לתת מענה לבעיית התיעוש של השנים האחרונות ולספק לצרכנים מוצרים טבעיים. בעצם קוסמטיקה טבעית היא קוסמטיקה שלא כוללת חומרים כימיים או ריאקציות כימיות לא טבעיות או ברמות (למשל ייצור בחימום גבוה מהרבה הקיים בטבע) שאינן טבעיות. קוסמטיקה טבעית כוללת לרוב רכיבים מצמחים כגון:  צ'יאה (או שיאה), זרעי רימון, שמן קינמון, קוקוס, ג'ינג'ר והמפ.

הסגולות של קוסמטיקה טבעית

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – קוסמטיקה טבעית היא בעצם רתימה של אלמנטים בצמחים שונים לטובת הבריאות של גופנו ונפשנו. מוצרים של קוסמטיקה טבעית לא רק יכולים לספק אפשרות לקוסמטיקה ללא כימיקלים, בנוסף הם יכולים גם להיות יעילים יותר מאשר מוצרים קוסמטיים כימיים. מוצרי יופי אורגני או קוסמטיקה טבעית, הפכו נפוצים יותר בשוק ככל שהצרכנים מנסים לאזן את צרכיהם עם הגנה על הסביבה והגוף מחומרים לא טבעיים.

ארבעה יתרונות חשובים של שימוש במוצרי קוסמטיקה טבעית:

1) ידידותי לכדור הארץ: מוצרים אורגניים הם לא רק טובים לעור, הם טובים לסביבה.

2) ללא גירוי: ללא כימיקלים מזיקים, צבעים מלאכותיים או בפרודוקציות אחרות, הם נוטים פחות לגרום לגירוי כלשהו בעור שנובע פעמים רבות מאלרגיה לחומרים כימיכליים.

3) ניחוח טבעי: מוצרים מסורתיים מכילים כימיקלים באופן מלאכותי לרענן את ריח קרם או קרם. למוצרים של קוסמטיקה טבעית יש ריח טבעי ונעים, והם מבושמים בשמנים.

4) יעילות כוללת: מוצרי קוסמטיקה טבעית ואורגנית שסופקו על ידי כדור הארץ היו יעילים במשך מאות שנים.

הם כל מה שהעור שלנו צריך להישאר בריא, לרתום את היסודות החיוניים מהצמח, כמו מינרלים, פלבנואידים, טרפנים, חלבונים ועוד ולצד זאת ליהנות מהיתרונות שהם מספקים לגופנו, כמו למשל בצורת חומצות שומן או חלבונים המעשירים את עורנו ושערנו.

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – הסגולות או היתרונות שנמצאות בשימוש בקוסמטיקה טבעית רבים מגוונים, כשהסיבות אליהם נעוצות בשלל הפיטוכימיקלים הקיימים בצמחים שונים אשר מבצעים אינטראקציות שונות עם המערכות בגופנו בצורה שמטיבה עם בריאותינו.

חומצות אמינו, מינרלים, פלבנואידים, ויטמינים, חומצות שומן, חלבונים שונים וטרפנים שנמצאים בצמחים שונים וממשים פעמים רבות כחלק ממנגנון ההגנה של הצמח, יכולים למש אותנו למגוון סגולות רפואיות שנוגעות גם בנושא הקוסמטיקה ולספק לעור הפנים שלנו או לשיער שלנו, את אבני הבניין הנחוצות.

בנוסף מוצרים של קוסמטיקה טבעית מסוגי שפתונים ושאר כלים המשמשים לאיפור, מספקים לנו את מה שמוצרי הקוסמטיקה הלא טבעיים מספקים רק באיכות גבוה יותר, פחות פגיעה בסביבה ופחות פגיעה בגופנו.

הקטלוג – מוצרי קוסמטיקה טבעיים

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – כעת נפנה לסקירה של מוצרים קוסמטיים 100 % טבעיים ו100% ישראלים.

בחרנו את רשימת הקטלוג לסדר לפי החברות הגדולות, אותן בחרנו לפי נתוני מחירות ושווי בבורסה אם בכלל, בחלק הזה של הכתבה נסקור את המוצרים המובחרים ביותר שניתן להשיג בארץ מתחום הקוסמטיקה הטבעית, שהמרכיבים שלהם טבעיים במאה אחוז. אנו נקטלג את המוצרים לפי קטגוריות שונות של מוצרים מסבונים, למוצרי טיפוח שיער, איפור ועוד.

סבונים – מוצרי קוסמטיקה טבעיים

סבון חמשת השמניםסבון העשוי מהמפ, ג'ינג'ר, כורכום, זרעי רימונים וזרעי צ'יה. סבון מוצק, 100% טבעי  ובנוסף הסבון מכיל את חמשת השמנים בתוספת של שמן מורינגה ושמן אקליפטוס שהם שמנים אתרים בעלי סגולות רפואיות וקוסמטיות. הסבון אנטי בקטריאלי מוסיף לחות ומעניק גמישות והגנה לעור. שימוש ממושך בסבון יעניק לעור מראה צעיר ובריא, ממומלץ לשימוש גם לאנשים הסובלים מדלקות עור למיניהן מצוין להיגיינה נשית ומתאים לשימוש גם לילדים בכל הגילאים. המוצר עבר בדיקות של משרד הבריאות ועומד בתקנים בינלאומיים.

סבון ECO LOVE סבון המכיל תמציות ירקות ירוקים מהגינה האורגנית – מלפפון, פטרוזיליה ותרד מורכב מתמציות ירקות אורגניים: מלפפון, פטרוזיליה ותרד, הסבון עומד בתקנים מקומיים ובינלאומיים וזוכה להצלחה רבה בשוק הישראלי.

סבון Teva beauty – סבונים טבעיים ללא: כימיקלים, תוצרי נפט, מלחים וחומרים שאינם בריאים לעור הגוף. סבונים טבעיים מבוססים על שמנים אתרים ותמציות צמחיות. הסבונים של טבע ביוטי מיוצרים מתמציות לבנדר ושאר רכיבים טבעיים שהחברה לא מפרסמת.

סבון מיכל – הסבונים של מיכל הם מוצרים טבעיים לחלוטין והחברה נחשבת לחברת בוטיק המייצרת מוצרים טבעיים במאה האחוזים וברמה גבוה. הסבונים ש מיכל מכילים מגוון רב של רכיבים טבעיים ביניהם זרעי צ'יאה, מלחים מים המלח, ג'ינג'ר ועוד.

הסבון של סבתא ג'מילה – ג'מילה חיר (ילידת 1940), הידועה כסבתא ג'מילה, היא ישראלית ממוצא דרוזי, המייצרת מוצרי קוסמטיקה טבעית, המתבססים על שמן זית טהור למאכל, שמן רימונים ועשבי מרפא. לסבתא ג'מילה מספר סבונים שונים שהינם מאה אחוז טבעיים ומיוצרים מ: לבנדר, ורדים, רימונים, נענע ורזמרין.

מוצרי טיפוח שיער – מוצרי קוסמטיקה טבעיים

מסיכת שיער ECO LOVE – מסיכת שיער טבעית לשיער רגיל עד יבש . הקולקציה הכתומה עשירה בבטא קרוטן וויטמין A הידועים כאנטיאוקסידנטיים ואנטי אייג’ינג.

השמפו של כלילחברת כליל הוקמה עם הולדת ילדיהם של יורם ונטע אורן כאשר הם חיפשו מוצרים טבעיים ונקיים מכימיקלים לשימוש בבית, לרחצה וניקיון. המוצרים של כליל נבחרים בקפידה והקפדה על מוצרים טבעיים איכותיים, בטיחותיים לשימוש וידידותיים לסביבה שאינם מכילים רכיבים פטרוכימיקלים והינם 100 אחוז טבעיים.

השמפו של SPIRULINA – לחברת ספירולינה הישראלית מספר מוצרי טיפוח לשיער מסוג שמפו המרכיבים 100 אחוז רכיבים טבעיים, בגרסא אחת אפיו ללא מלחים. החברה מתגאה במגוון הרחב של המוצרים שלהם הנעים משמפו לבנדר לשמפו קינואה ורדים ועוד. כל מוצרי החברה עומדים בתקן המקומי.

השמפו של מיכל – שמפו שהוא כל-כולו טבעי, בהגדרה הכי מחמירה ושקופה של המושג הכל-כך מנוצל הזה. שמפו שיהיה 100% ממקור צמחי, חוץ מהמים. השמפו טבעי באמת ואפילו חומרי השימור שלו יהיו 100% ממקור צמחי – מאושרים על ידי ארגוני התקינה האירופיים המחמירים ביותר לקוסמטיקה טבעית ואורגנית. וגם כמובן שהניחוח שלו יהיה 100% שמנים אתריים טבעיים.

איפור- מוצרי קוסמטיקה טבעיים

מסיכת הפנים של מיכל – מסכה לפנים של פילינג עדין עם בוץ ים המלח, חימר ירוק ושמן נבט חיטה. מזינה ומרככת, ומסירה את שכבת התאים המתים מהעור שלך ומקביל, המסכה לפנים שלנו מזינה בשפע מינרלים, ויטמינים (שמן נבט החיטה המעולה) וקומפלקס מוצלח וייחודי של לחות עמוקה שמורגשת לאורך כל היום, המסכה מכילה בוץ ים המלח, מים מזוקקים, אדמת חוואר, חימר צרפתי ירוק, תמציות שימור צמחיות, סורביטול (לחות המופקת מסירופ תירס), תמצית לחות (מבוססת קליסטול טבעי שמופק מעצים מזן מיוחד), שמן נבט חיטה, גליצרין צמחי, חומצת לימון צמחי, תמצית לחות ושימור המופקת מגליצרין ושמן קוקוס, קסנטן גאם, שמן אתרי לבנדר, שמן אתרי גרניום, שמן אתרי אלמי, שמן אתרי פצ'ולי.

קרם פנים של ד"ר האושקה – המרכיבים האורגניים של מוצרי טיפוח הפנים של  ד"ר האושקה ישנו את מראה ומגע עור הפנים לעדין וטבעי, כל מוצר בסדרת טיפוח הפנים שלנו הוא בעל נוסחה שפועלת בהרמוניה עם תפקודי העור הטבעיים ולחידוש איזון העור.

קרם העיניים של LAVIADO – לבידו, המותג המקומי שמצליח לשמור על חזות מפתה מעל המצופה יחסית להיותו טבעי ואורגני, מכיל רק חומרים טבעיים וזוכה להצלחה רבה בתום האנטי אייג'ינג.

קרם אנטי אייג'נג של עשבי קדם – עשבי קדם היא חברה ישראלית ותיקה משנת 1966 שמתגאה בכך שהיא משתמשת רק בחומרים טבעיים במוצריהם. קרם העיניים שלהם נחשב למוצלח במיוחד וזכה למספר כתבות אודותיו.

משי פנים של עשבי קדם – משי פנים הוא סרום להזנת עור הפנים ולטיפוח עור העיניים. נוזל שקוף-ירקרק, הריח צמחי (שמן נבט חיטה, גרניום, לענה), חזק, מיוחד ומעורר. המרקם שמנוני מאוד (בקיצור: זה שמן), אין זה סרום במובן המקובל של המושג, שכן לא ניתן למרוח מעליו קרם פנים ואיפור.

שפתון הלחות של נורית קוסמטיקה טבעית – שפתון לחות: אין זה שפתון צבעוני כי אם שפתון לחות בלבד, מרגיש כמו וזלין וטוב מזה – אך טבעי לחלוטין. נראה כמו חמאה צהבהבה, ריח של שמן עץ התה הרענן. נספג בשפתיים כעבור זמן מה.

לסיכום

מוצרי קוסמטיקה טבעיים – תחום מוצרי הקוסמטיקה הטבעיים בישראל נמצא בצמיחה מתמדת כבר שני עשורים, שאופיינו במספר רב של מוצרים, מחברות ישראליות שונות המבקשות לרתום את הסגולות הקוסמטיים של צמחים על השורשים, הקליפות, הפירות והעלים שלהם. ממגוון המוצרים שסיקרנו ניתן לראות שתעשיית הקוסמטיקה הישראלית חיה ובועטת ומוסיפה מידי שנה, שלל מוצרים מעוררי כבוד ופליאה בתחום הקוסמטיקה הטבעית.

מקורות

1) http://www.organic-israel.org.il/

2) http://web.archive.org/web/20120507033121/http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali46_1.pdf

3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25809475

4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23974582

5) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29144022

6) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28702744

שמן קנאביס

Facebook
Twitter
ייעוץ והדרכה לחולים

עוד באותו נושא

חמשת השמנים לטיפול משלים בברונכיטיס ודלקת ריאות
רפואה טבעית

קורס תמציות

סדנא לריפוי עצמי והכנת תמציות צמחים קורס תמציות –  סדנא לריפוי עצמי ולתהליך מיצוי צמחים.

קרא עוד »

כתיבת תגובה

חמשת השמנים תוסף תזונה טבעי
חמשת השמנים תוסף תזונה טבעי
ארכיונים
חמשת השמנים תוסף תזונה טבעי
חמשת השמנים תוסף תזונה טבעי