חזית המחקר בקנאביס

חזית המחקר בקנאביס תכנית המחקר הוא המבנה התאי והמולקולרי של הקנבינואידים
חזית המחקר בקנאביס

חזית המחקר בקנאביס

חזית המחקר בקנאביס תכנית המחקר הוא המבנה התאי והמולקולרי של הקנבינואידים
חזית המחקר בקנאביס

חזית המחקר בקנאביס בימינו,המחקר בתחום הקנאביס עדיין ניצב מול אתגרים רבים.הן הסטיגמה מצד חלקים מהציבור על אופיו של הצמח והחומרים הפעילים בו כ"סמים,"הן הקושי בהשגת דגימות בשל מעמדו כצמח לא חוקי לגידול וצריכה והן בגלל הקושי לגבש קבוצות נחקרים ולקבל תקצוב,שכן הסטטוס קוו בעולם הרפואה גורס עדיין שהקנאביס וסגולותיו הרפואיות אינם חשובים מספיק בשביל להיחקר.

סטטוס קוו זה מתוחזק על ידי חברות התרופות והמחקרים במימונם אשר מבקשים להציג את הקנאביס כסם אשר לו השפעה שלילית במישור החברתי.
חזית המחקר בקנאביס ממשיכה לגדול ולהתפתח בהתמדה בעשורים האחרונים,ובכלל זה ​

למרות כל זאת גם מחקר המבוצע על תרופות רשמיות שמופקות מחומריו הפעילים של הקנאביס,למשל סטיווקס לטיפול . פרמקולוגיות בבריטניה GW בטרשת נפוצה של
CBD תרופה על בסיס צמחי של מתבצע בשנים האחרונות מחקר קליני בתרופה מבוססת קנאביס נוספת,אפידיולקס לטיפול GW בחברת בתסמונות אפילפטיות נדירות ועמידות בדרך כלל לטיפול תרופי קונבנציונלי בילדים כמו תסמונת דרווה .

המופק מצמח הקנאביס ולא בסינתזה כימית CBD ותסמונת לנוקס-גסטו.אפידיולקס מבוססת על הקנבינואיד התרופה פותחה מתוך מטרה לטפל בתסמונות אפילפטיות בעלות עמידות תרופתית,וכרגע בדיקתה ,(כלומר שגם המטופלים וגם החוקרים לא double blind) מתרחשת בקבוצות נחקרים בשיטת סמיות כפולה יודעים אילו מן המטופלים מקבלים את התרופה ואילו נמצאים בקבוצת הביקורת ולמעשה מטופלים בפלסבו. בצורה כזו הנתונים המתקבלים במהלך המחקר מהימנים יותר,כי אין הטייה לטובה או לרעה שנובעת מתפיסתם ורגשותיהם של המטופלים או של החוקרים.

חזית המחקר בקנאביס ומאושרים על ידי מנהל התרופות והמזון ​ המחקרים הקליניים באפידיולקס מהווים את .בנוסף חולים שנמצאים בסכנת חיים מיידית כתוצאה מהתסמונות הרלוונטיות או אין להם FDA- האמריקני,ה (Expanded Access) אלטרנטיבה טיפולית אחרת,מטופלים באפידיולקס בהתאם לתכנית הגישה המורחבת מטופלים של תכנית הגישה המורחבת הוצגו בסוף 261- של מנהל התרופות והמזון האמריקני.תוצאות מ במפגש השנתי של האגודה האמריקנית לאפילפסיה,והראו סימנים מבטיחים להשפעה קלינית 2015 בהפחתתם של התקפי אפילפסיה.

חזית המחקר בקנאביס תכנית המחקר הוא המבנה התאי והמולקולרי של הקנבינואידים

מחקר חדש ועתיר תקציב באוקספורד חזית המחקר ​ בימים האחרונים פורסם כי אוניברסיטת אוקספורד היוקרתית שבאנגליה תצטרף גם היא ל בקנאביס ותתחיל בתכנית מחקר בעלות של מיליוני פאונד רבים,במטרה לעזור לפיתוחם של טיפולים חדשים עבור מצבים אקוטיים וכרונים על ידי בחינתן של ההשפעות הרפואיות של קנאביס.המחקר ימומן בחלקו על ידי קרן השקעות פרטיות ותשתמש במומחיות הקלינית והמחקר הקיים של אוקספורד בתחומי האימונגולוגיה, מדעי המוח וחקר מחלת הסרטן כדי למצוא דרכים חדשות לעזור לסובלים מכאבים,חולים במחלות דלקתיות ובמחלת הסרטן.

תכנית המחקר היא ללמוד לעומר את המבנה התאי והמולקולרי של הקנבינואידים ואת המנגנונים המערכתיים תהִ שלהם."המחקר הקנבינואידי התחיל לייצר גילויים ביולוגיים ותכנית המחקר הזו היא הזדמנות שבאה בע להעצים את ההבנה שלנו על אודות תפקידם של הקנבינואידים בבריאות וחולי".כך נמסר בהצהרה מפרופסור , ללגליזציה של הקנאביס 2016- ממחלקת האנקולוגיה של האוניברסיטה.למרות קריאות בממשלת בריטניה ב סווג לאחרונה כתרופה,הקנאביס עדיין אינו מותר בבריטניה.יש לקוות שעם התקדמות CBD– ולמרות ש ה המחקר ופרסום תוצאותיו תתרחש התקדמות חקיקתית בתחום וכמובן גם זריקת עידוד לביצועם של מחקרים נוספים.
חקירת השפעות הלגליזציה
מקבלת גוון שונה,כאשר יוצאים לאור מחקרים שאינם קליניים או ​ חזית המחקר בקנאביס ​ בשנים האחרונות , ,על השפעות הלגליזציה על השימוש בקנאביס ובסמים אחרים,על לקיחת ימי חופשה ​ מדעיים אלא חברתיים על שימוש בתרופות מסובסדות ועוד.הממצאים מצביעים על כך שלמרות אזהרותיהם של המתנגדים ללגליזציה שהיא תגרום להתפוררות הסדר החברתי,להסרת האיסור על הקנאביס השפעות חברתיות חיוביות,פרט להגברת החופש והרווחים ממיסוי.בין השאר נמצא שבמדינות בארה"ב בהן הקנאביס הפך לחוקי,נצפית ירידה בצריכת תרופות המסובסדות על ידי המדינה על ידי מבוגרים בני שישים וחמש ומעלה, תרופות שקנאביס רפואי יכול להוות אלטרנטיבה עבורן.הירידה המשמעותית ביותר נצפתה עבור שיכוך כאב מנות תרופת מרשם לרופא ליום,במשך שנה.תוצאה צפויה בהתחשב בכך שקנאביס יכול 1,826 הפחתה של להוות טיפול משלים או מחליף לטיפול סטנדרטי בכאבים.
אלף בני נוער,צריכתם של קנאביס,אלכוהול וחומרים משני תודעה אחרים נשארה 45 בנוסף נמצא שבקרב קבועה או הצטמצמה בעקבות הלגליזציה.השימוש בקנאביס פחת עבור תלמידי כיתות י'ונשאר קבוע בקרב תלמידי כיתות יב,'כהוכחה למתנגדי הלגליזציה שהזהירו שאם יוסר האיסור על השימוש בקנאביס הצריכה :.U.S בקרב בני נוער תגדל.בתגובה אמרה המנהלת של המוסד הלאומי למלחמה בסמים בארה"ב לחדשות "אין לי הסבר ,זה די מפתיע".

חזית המחקר בקנאביס

חזית המחקר בקנאביס תכנית המחקר הוא המבנה התאי והמולקולרי של הקנבינואידים

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here